Phụ tùng bơm màng ARO

Phụ tùng bơm màng ARO

Showing all 9 results

Show:

Aro 1″ Service Kit (637118-C)

Highlights:

Hãng sản xuất: ARO-IngerSollRand

Đơn vị tính: Bộ

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799

Màng bơm ARO 0.5″ Santoprene (93465)

Highlights:

Hãng sản xuất: ARO-IngerSollRand

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: Santoprene

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799 (Zalo)

Màng bơm Aro 0.5″ Teflon (93111)

Highlights:

Hãng sản xuất: ARO-IngerSollRand

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: PTFE (Teflon)

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799

Màng bơm Aro 1.5″ Teflon (94617)

Highlights:

Hãng sản xuất: ARO-IngerSollRand

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: PTFE (Teflon)

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799

Màng bơm ARO 1″ Santoprene (90533-B)

Highlights:

Hãng sản xuất: ARO-IngerSollRand

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: Santoprene

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799 (Zalo)

Màng bơm Aro 1″ Santoprene Backup (92973-B)

Highlights:

Hãng sản xuất: ARO-IngerSollRand

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: Santoprene

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799

Màng bơm ARO 1″ Teflon (93459-4)

Highlights:

Hãng sản xuất: ARO-IngerSollRand

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: PTFE (Teflon)

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799 (Zalo)

Màng bơm ARO 2″ Santoprene Backup (96393-A)

Highlights:

Hãng sản xuất: ARO-IngerSollRand

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: Santoprene

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799 (Zalo)

Màng bơm ARO 2″ Teflon (96392-T)

Highlights:

Hãng sản xuất: ARO-IngerSollRand

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: PTFE (Teflon)

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799 (Zalo)

Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup