Phụ tùng bơm màng SANDPIPER

Phụ tùng bơm màng SANDPIPER

Showing all 12 results

Show:

Màng bơm Sandpiper 0.5″ Santo backup (286-095-354)

Highlights:

Hãng sản xuất: Warren Rupp

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: Santoprene

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799 (Zalo)

Màng bơm Sandpiper 1.5″ Neoprene (286-099-365)

Highlights:

Hãng sản xuất: Warren Rupp

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: Neoprene

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799

Màng bơm Sandpiper 1″ Neoprene (286-008-365)

Highlights:

Hãng sản xuất: Warren Rupp

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: Neoprene

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799

Màng bơm Sandpiper 1″ Teflon (286-015-604)

Highlights:

Hãng sản xuất: Warren Rupp

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: PTFE (Teflon)

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799 (Zalo)

Màng bơm Sandpiper 1″ Teflon (286-015-604)

Highlights:

Hãng sản xuất: Warren Rupp

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: PTFE (Teflon)

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799

Màng bơm Sandpiper 1″ Teflon (286-096-600)

Highlights:

Hãng sản xuất: Warren Rupp

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: PTFE (Teflon)

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799

Màng bơm Sandpiper 2″ Neoprene (286-007-365)

Highlights:

Hãng sản xuất: Warren Rupp

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: Neoprene

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799

Màng bơm Sandpiper 3″ Neoprene (286-098-365)

Highlights:

Hãng sản xuất: Warren Rupp

Đơn vị tính: Cái

Vật liệu: Neoprene

Tình trạng: Mới 100%

Tình trạng hàng: Hàng có sẵn

Xuất xứ: USA

Giá: Vui lòng gọi

Hotline: 0931134799 – 0932855799

Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup